Õppekava

Õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused

Koolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord:

Koolitusele registreerimine toimub läbi kodulehe (https://www.excelcaritaga.com/) või kirjutades e-mail aadressile [email protected].

Koolitusel õppimise alustamise eelduseks on õppemaksu tasumine.

Juhul kui koolitusel osalemiseks on vaja eelnevaid teadmisi või töövahendeid, on see vastavas täiendkoolituse õppekavas eraldi välja toodud. 

Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid, mis on vajalikud koolituse läbiviimiseks, aruandluseks ja kahepoolseks infovahetuseks. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele. Andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

Kuna kogu koolitus on ettesalvestatud ja valmis, siis ei ole ohtu, et koolitus jääb ära või ei toimu. Kui peaks juhtuma, et koolitusele pole võimalik ligi pääseda õppekorraldajast tulenevatel põhjustel, siis tagastatakse koolituse tasu 100% ulatuses.

 

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine:

Koolituse eest tasumine toimub läbi kodulehe või arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kõikidele koolituse ostnud isikutele kehtib 14-päevane taganemisõigus alates ostu (arve tasumise) kuupäevast.

 

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitusteenuse edasiarendamiseks kogutakse kursuste osalejatelt digitaalsel kujul kirjalikku tagasisidet. Koolitaja analüüsib  saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Kui osaleja pole rahul kursuse pakutava sisuga, on tal võimalus kahe nädala jooksul kursusest loobuda ja kogu raha tagasi saada.

Koolitaja jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Kursuste koolitaja on Carita Hommik. Carita omab Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi matemaatilises statistikas ja matemaatikaõpetaja magistrit (cum laude). Carita on töötanud kolm aastat pangas krediidivaldkonna analüütikuna ja pärast seda alates 2011. aastast matemaatikaõpetajana Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, kus lisaks matemaatikale õpetab ka majandusmatemaatika elemente ja statistilist maailmapilti.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitused toimuvad veebipõhiselt. Koolitusel osalemine eeldab isikliku arvuti kasutamise võimalust ja ligipääsu internetile ja Microsoft Excelile. Probleemide korral saab kursusel osaleja alati koolitajaga ühendust võtta, kes vastab tavaliselt 24 tunni jooksul.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ning kord:

Kõikidel soovijatel on võimalik saada enda läbitud õppe kohta tõend. Lõpetamise tingimuseks on vähemalt 80% koolitusmaterjalide läbimine. Koolituse läbijale väljastatakse osalemise tõend.

 

Koolitaja toob tõendil välja:

 

  • Täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood; 
  • Täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood; majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti hariduse infosüsteemis; 
  • Õppekava nimetus;
  • Täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
  • Väljaandmise koht ja kuupäev; 
  • Tõendi number;
  • Koolitaja(te) nimed.Tõendiga seotud küsimuste korral palume kirjutada [email protected]