Tingimused

Jõustusmiskuupäev: 1 February 2021

Üksikasjad

1. Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Carita Hommik. Need tingimused sätestavad tingimused, mille alusel saate meie veebisaiti ja meie pakutavaid teenuseid kasutada. Meie teenuse veebisaidile sisenedes või seda kasutades nõustute, et olete need tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega.

2. Teenus ja kõik selles sisalduvad või ülekantavad materjalid, sealhulgas näiteks tekst, graafika, logod ja kõik sellega seotud intellektuaalomandi õigused, on Carita Hommiku ainuomand. Välja arvatud siin sõnaselgelt märgitud juhtudel, ei käsitleta midagi nendes tingimustes litsentsina selliste intellektuaalomandi õiguste raames ja te nõustute mitte müüma, litsentsima, muutma, kopeerima, reprodutseerima, edastama, kohandama, välja arvatud juhul, kui Carita Hommik on selleks loa andnud.

3. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei saa Carita Hommik mingil juhul vastutada kaudsete, karistuslike, juhuslike, eriliste, kaudsete või näitlike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju, mis on tingitud saamata jäänud kasumist, firmaväärtusest, kasutamisest, andmete või muude immateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest või suutmatusest seda kasutada. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei võta Carita Hommik endale vastutust (i) sisu vigade, vigade või ebatäpsuste eest; (ii) mis tahes isiku- või varakahju, mis tuleneb meie teenusele juurdepääsust või selle kasutamisest; ja (iii) meie turvaliste serverite ja/või nendesse salvestatud isikuandmete volitamata juurdepääsu või kasutamise.

4. Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta. Seetõttu on vaja neid lehti perioodiliselt üle vaadata. Tingimuste olulisel muutmisel teavitame teid, et tingimustes on tehtud olulisi muudatusi. Veebisaidi või meie teenuse jätkuv kasutamine pärast selliseid muudatusi tähendab uute tingimustega nõustumist. Kui te ei nõustu tingimuste või tingimuste tulevaste versioonidega, ärge kasutage veebisaiti või teenust ega pääsege juurde (või jätkake juurdepääsu).

5. Pärast saidil mis tahes vormi täitmist, välja arvatud kontaktivorm, kui uudiskirja valik pole märgitud, nõustute saama meilt aeg-ajalt sõnumeid ja reklaammaterjale e-posti või mõne muu kontaktivormi kaudu. mille saate meile edastada (sh oma telefoninumber kõnede või tekstisõnumite jaoks). Kui te ei soovi selliseid reklaammaterjale või teateid saada, andke meile sellest igal ajal teada või tühistage tellimus mis tahes meie saadetud e-kirjas oleva nupu "Tühista tellimus".

6. Me jätame endale õiguse mitte anda täielikku tagasimakset meie kursuste eest, kui kursuse lõpetamine on võrdne või suurem kui 50% tootest.


Võtke ühendust

Kui teil on küsimusi, muresid või kaebusi, võtke ühendust:

Meili teel: [email protected]